FEZ family zinc finger 2

詳細情報を見る

同義遺伝子名

Zfp312, Fez, FLJ10142, FEZL, ZNF312, zinc finger protein 312, FKSG36, TOF, FEZF2, FEZ family zinc finger 2

発現マップ on BodyParts3D

相対発現量を、人体 3D 画像にマップしたものです。Genechip 組織40分類 の発現パターンを使用しています。

組織40分類別データ

EST 大脳:35.60 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:118.60 目:35.30 動脈:- 静脈:- リンパ節:- 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:- 骨:- 皮膚:-
GeneChip 大脳:3.61 小脳:2.95 脳幹:2.94 脳梁:3.07 松果体:- 末梢神経:2.81 脊柱:2.88 網膜:- 目:- 動脈:2.90 静脈:2.92 リンパ節:3.01 末梢血:- 脾臓:2.75 胸腺:3.05 骨髄:2.95 脂肪:2.94 骨:- 皮膚:2.87
CAGE 大脳:1.41 小脳:- 脳幹:0.27 脳梁:1.25 松果体:0 末梢神経:- 脊柱:0 網膜:- 目:- 動脈:0.18 静脈:0.88 リンパ節:0 末梢血:- 脾臓:0 胸腺:1.57 骨髄:- 脂肪:0 骨:- 皮膚:-
RNA-seq 大脳:1.89 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:0 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:0 骨:- 皮膚:-
EST 子宮:- 胎盤:- 前立腺:- 卵巣:- 精巣:- 心臓:- 骨格筋:- 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:-     肝臓:-        肺:-    膀胱:- 腎臓:- 下垂体:- 甲状腺:- 副腎:- 膵臓:- 乳腺:- 唾液腺:-
GeneChip 子宮:2.81 胎盤:2.81 前立腺:2.72 卵巣:2.80 精巣:2.79 心臓:2.97 骨格筋:2.91 食道:2.91 胃:2.88 腸:2.87 結腸:2.90 肝臓:2.84 肺:2.93 膀胱:- 腎臓:2.90 下垂体:2.94 甲状腺:2.85 副腎:2.91 膵臓:2.88 乳腺:2.83 唾液腺:3.08
CAGE 子宮:0 胎盤:0 前立腺:0 卵巣:0 精巣:0.12 心臓:0 骨格筋:0 食道:0 胃:- 腸:0 結腸:0     肝臓:0    肺:0 膀胱:0 腎臓:0 下垂体:0 甲状腺:0 副腎:- 膵臓:0 乳腺:0 唾液腺:0
RNA-seq 子宮:- 胎盤:- 前立腺:0 卵巣:0 精巣:0.01 心臓:0 骨格筋:0 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:0     肝臓:0        肺:0    膀胱:- 腎臓:0 下垂体:- 甲状腺:0 副腎:0 膵臓:- 乳腺:0.02 唾液腺:-