eukaryotic translation elongation factor 1 delta (guanine nucleotide exchange protein)

詳細情報を見る

同義遺伝子名

Antigen NY-CO-4, EF1D, EF-1D, Elongation factor 1-delta, FP1047, EF-1-delta, FLJ20897, EEF1D

発現マップ on BodyParts3D

相対発現量を、人体 3D 画像にマップしたものです。Genechip 組織40分類 の発現パターンを使用しています。

組織40分類別データ

EST 大脳:130.40 小脳:453.40 脳幹:- 脳梁:58.30 松果体:- 末梢神経:184 脊柱:- 網膜:118.60 目:458.40 動脈:89.90 静脈:66.60 リンパ節:333.60 末梢血:327.90 脾臓:434.80 胸腺:206.10 骨髄:826.60 脂肪:242 骨:230.30 皮膚:120
GeneChip 大脳:8.92 小脳:9.16 脳幹:9.08 脳梁:9.41 松果体:- 末梢神経:9.42 脊柱:9.10 網膜:- 目:- 動脈:10.44 静脈:10.12 リンパ節:10.60 末梢血:- 脾臓:10.51 胸腺:10.60 骨髄:9.88 脂肪:10.06 骨:- 皮膚:10.45
CAGE 大脳:3.81 小脳:- 脳幹:4.00 脳梁:4.55 松果体:3.34 末梢神経:- 脊柱:3.97 網膜:- 目:- 動脈:4.96 静脈:5.37 リンパ節:5.53 末梢血:- 脾臓:5.07 胸腺:5.14 骨髄:- 脂肪:5.04 骨:- 皮膚:-
RNA-seq 大脳:1.81 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:2.12 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:1.65 骨:- 皮膚:-
EST 子宮:100.20 胎盤:69.20 前立腺:270.30 卵巣:335.40 精巣:181.70 心臓:217.10 骨格筋:522.40 食道:- 胃:233.70 腸:194.40 結腸:212     肝臓:116.10        肺:185.70    膀胱:125.60 腎臓:114.40 下垂体:- 甲状腺:163.70 副腎:253.90 膵臓:249 乳腺:418.20 唾液腺:-
GeneChip 子宮:10.16 胎盤:8.95 前立腺:10.43 卵巣:10.42 精巣:9.78 心臓:10.12 骨格筋:10.20 食道:10.12 胃:10.11 腸:10.11 結腸:9.96 肝臓:9.75 肺:10.07 膀胱:- 腎臓:9.85 下垂体:9.54 甲状腺:10.46 副腎:10.49 膵臓:10.43 乳腺:10.39 唾液腺:10.65
CAGE 子宮:5.16 胎盤:4.43 前立腺:5.30 卵巣:5.55 精巣:4.72 心臓:5.06 骨格筋:4.88 食道:5.17 胃:- 腸:4.75 結腸:4.93     肝臓:5.31    肺:4.92 膀胱:5.06 腎臓:4.65 下垂体:3.89 甲状腺:5.24 副腎:- 膵臓:6.31 乳腺:5.14 唾液腺:5.62
RNA-seq 子宮:- 胎盤:- 前立腺:2.61 卵巣:2.71 精巣:2.74 心臓:0.67 骨格筋:2.74 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:2.28     肝臓:0.41        肺:1.77    膀胱:- 腎臓:0.89 下垂体:- 甲状腺:1.97 副腎:1.91 膵臓:- 乳腺:1.57 唾液腺:-