eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 2

詳細情報を見る

同義遺伝子名

eIF-4A-II, EIF4A, DDX2B, eIF4A-II, BM-010, EIF4A2, Eukaryotic initiation factor 4A-II, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-2

発現マップ on BodyParts3D

相対発現量を、人体 3D 画像にマップしたものです。Genechip 組織40分類 の発現パターンを使用しています。

組織40分類別データ

EST 大脳:1060.70 小脳:4647.10 脳幹:- 脳梁:991.50 松果体:741.70 末梢神経:797.50 脊柱:673.80 網膜:474.60 目:311.50 動脈:419.70 静脈:999.70 リンパ節:202.20 末梢血:619.40 脾臓:926.40 胸腺:2216 骨髄:216.50 脂肪:2379.70 骨:1292.30 皮膚:504
GeneChip 大脳:11.61 小脳:12.25 脳幹:11.46 脳梁:10.68 松果体:- 末梢神経:11.34 脊柱:11.07 網膜:- 目:- 動脈:10.81 静脈:10.69 リンパ節:10.85 末梢血:- 脾臓:10.97 胸腺:11.16 骨髄:10.06 脂肪:10.73 骨:- 皮膚:10.51
CAGE 大脳:6.32 小脳:- 脳幹:6.01 脳梁:5.42 松果体:6.10 末梢神経:- 脊柱:6.00 網膜:- 目:- 動脈:5.67 静脈:5.46 リンパ節:5.17 末梢血:- 脾臓:5.48 胸腺:5.11 骨髄:- 脂肪:5.48 骨:- 皮膚:-
RNA-seq 大脳:8.80 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:8.10 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:6.34 骨:- 皮膚:-
EST 子宮:4128.30 胎盤:674 前立腺:461.80 卵巣:708 精巣:640.30 心臓:1417.70 骨格筋:1245.60 食道:2056.90 胃:2294.20 腸:1911.50 結腸:610.50     肝臓:369.40        肺:845.50    膀胱:4270.80 腎臓:1039.70 下垂体:1739.70 甲状腺:818.70 副腎:2488.60 膵臓:782.40 乳腺:316 唾液腺:-
GeneChip 子宮:11.39 胎盤:10.46 前立腺:11.47 卵巣:11.62 精巣:10.67 心臓:10.93 骨格筋:11.44 食道:10.47 胃:10.81 腸:10.93 結腸:10.34 肝臓:10.21 肺:10.81 膀胱:- 腎臓:10.77 下垂体:11.79 甲状腺:11.16 副腎:10.86 膵臓:10.99 乳腺:10.55 唾液腺:10.73
CAGE 子宮:5.90 胎盤:5.51 前立腺:6.04 卵巣:6.10 精巣:5.64 心臓:5.75 骨格筋:6.17 食道:5.84 胃:- 腸:5.62 結腸:5.50     肝臓:5.08    肺:5.55 膀胱:6.23 腎臓:5.36 下垂体:6.66 甲状腺:6.19 副腎:- 膵臓:5.89 乳腺:5.56 唾液腺:5.48
RNA-seq 子宮:- 胎盤:- 前立腺:8.52 卵巣:8.21 精巣:7.86 心臓:6.75 骨格筋:8.07 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:8.76     肝臓:5.76        肺:7.84    膀胱:- 腎臓:7.26 下垂体:- 甲状腺:8.51 副腎:7.18 膵臓:- 乳腺:7.02 唾液腺:-