E74-like factor 2 (ets domain transcription factor)

詳細情報を見る

同義遺伝子名

ETS-related transcription factor Elf-2, NERF, EU32, NERF-1B, NERF-1A, E74-like factor 2, NERF-1a,b, ELF2, New ETS-related factor, NERF-2

発現マップ on BodyParts3D

相対発現量を、人体 3D 画像にマップしたものです。Genechip 組織40分類 の発現パターンを使用しています。

組織40分類別データ

EST 大脳:1.20 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:10.10 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:- 骨:- 皮膚:-
GeneChip 大脳:4.90 小脳:4.97 脳幹:5.05 脳梁:5.50 松果体:- 末梢神経:5.37 脊柱:5.25 網膜:- 目:- 動脈:5.55 静脈:5.46 リンパ節:5.54 末梢血:- 脾臓:5.95 胸腺:6.68 骨髄:5.56 脂肪:5.58 骨:- 皮膚:5.54
CAGE 大脳:3.15 小脳:- 脳幹:3.42 脳梁:3.26 松果体:3.14 末梢神経:- 脊柱:3.67 網膜:- 目:- 動脈:3.88 静脈:3.56 リンパ節:3.36 末梢血:- 脾臓:3.60 胸腺:3.73 骨髄:- 脂肪:4.06 骨:- 皮膚:-
RNA-seq 大脳:2.61 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:3.14 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:3.40 骨:- 皮膚:-
EST 子宮:- 胎盤:- 前立腺:- 卵巣:- 精巣:4.30 心臓:- 骨格筋:- 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:-     肝臓:-        肺:-    膀胱:- 腎臓:- 下垂体:- 甲状腺:- 副腎:- 膵臓:35.60 乳腺:- 唾液腺:-
GeneChip 子宮:6.20 胎盤:5.63 前立腺:6.24 卵巣:6.13 精巣:6.54 心臓:5.67 骨格筋:5.24 食道:5.60 胃:5.62 腸:5.44 結腸:4.98 肝臓:5.11 肺:5.63 膀胱:- 腎臓:4.87 下垂体:5.49 甲状腺:5.56 副腎:4.97 膵臓:4.93 乳腺:5.76 唾液腺:5.49
CAGE 子宮:3.70 胎盤:3.39 前立腺:3.69 卵巣:3.41 精巣:3.11 心臓:3.61 骨格筋:3.40 食道:3.43 胃:- 腸:3.37 結腸:3.47     肝臓:3.18    肺:3.65 膀胱:3.72 腎臓:3.19 下垂体:3.48 甲状腺:3.48 副腎:- 膵臓:3.29 乳腺:3.73 唾液腺:3.35
RNA-seq 子宮:- 胎盤:- 前立腺:3.43 卵巣:3.33 精巣:4.06 心臓:2.84 骨格筋:2.64 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:3.41     肝臓:2.02        肺:3.64    膀胱:- 腎臓:2.92 下垂体:- 甲状腺:3.31 副腎:3.26 膵臓:- 乳腺:2.66 唾液腺:-