transcription elongation regulator 1-like

詳細情報を見る

同義遺伝子名

MGC126584, transcription elongation regulator 1-like, FLJ38950, TCERG1L

発現マップ on BodyParts3D

相対発現量を、人体 3D 画像にマップしたものです。Genechip 組織40分類 の発現パターンを使用しています。

組織40分類別データ

EST 大脳:9.50 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:61.30 脊柱:- 網膜:- 目:52.90 動脈:- 静脈:- リンパ節:- 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:- 骨:- 皮膚:4.80
GeneChip nodata
CAGE 大脳:1.25 小脳:- 脳幹:0.40 脳梁:0.34 松果体:0.61 末梢神経:- 脊柱:1.34 網膜:- 目:- 動脈:0.18 静脈:0.34 リンパ節:0.03 末梢血:- 脾臓:0.09 胸腺:0.54 骨髄:- 脂肪:0 骨:- 皮膚:-
RNA-seq 大脳:0.91 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:0.06 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:0 骨:- 皮膚:-
EST 子宮:- 胎盤:14.60 前立腺:- 卵巣:- 精巣:34.60 心臓:25.50 骨格筋:- 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:-     肝臓:-        肺:4.90    膀胱:- 腎臓:- 下垂体:- 甲状腺:- 副腎:- 膵臓:17.80 乳腺:- 唾液腺:-
GeneChip nodata
CAGE 子宮:0 胎盤:0 前立腺:0.15 卵巣:1.69 精巣:0.73 心臓:0 骨格筋:0 食道:0 胃:- 腸:0 結腸:0.04     肝臓:0    肺:0.05 膀胱:0.09 腎臓:0.08 下垂体:1.42 甲状腺:2.81 副腎:- 膵臓:0 乳腺:0 唾液腺:0.36
RNA-seq 子宮:- 胎盤:- 前立腺:0.05 卵巣:1.46 精巣:0.83 心臓:0 骨格筋:0 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:0.06     肝臓:0        肺:0    膀胱:- 腎臓:0.04 下垂体:- 甲状腺:2.79 副腎:0.04 膵臓:- 乳腺:0.03 唾液腺:-

IDs

Refseq ID NM_174937
Gene ID 256536
Unigene ID Hs.126575
Probe set ID -
Ensembl ID ENSG00000176769
GTEx ID ENSG00000176769

オーソログ対応遺伝子

マウス[1]  NM_183289
ラット[1]  NM_001130077

染色体

遺伝子ファミリー (Interpro ID)

Link to Pubmed  (Pubmed ID)

遺伝子オントロジー  (GO ID)

-