forkhead box I2

詳細情報を見る

同義遺伝子名

homolog of mouse Foxi2, FLJ46831, FOXI2

発現マップ on BodyParts3D

相対発現量を、人体 3D 画像にマップしたものです。Genechip 組織40分類 の発現パターンを使用しています。

組織40分類別データ

EST 大脳:- 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:- 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:- 骨:- 皮膚:-
GeneChip nodata
CAGE 大脳:0 小脳:- 脳幹:0.03 脳梁:0 松果体:0 末梢神経:- 脊柱:0 網膜:- 目:- 動脈:0.18 静脈:0.59 リンパ節:0.06 末梢血:- 脾臓:0.45 胸腺:0.06 骨髄:- 脂肪:0 骨:- 皮膚:-
RNA-seq 大脳:0 小脳:- 脳幹:- 脳梁:- 松果体:- 末梢神経:- 脊柱:- 網膜:- 目:- 動脈:- 静脈:- リンパ節:0.05 末梢血:- 脾臓:- 胸腺:- 骨髄:- 脂肪:0.10 骨:- 皮膚:-
EST 子宮:18.20 胎盤:- 前立腺:- 卵巣:- 精巣:- 心臓:- 骨格筋:- 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:-     肝臓:-        肺:-    膀胱:- 腎臓:31.20 下垂体:- 甲状腺:- 副腎:- 膵臓:- 乳腺:- 唾液腺:-
GeneChip nodata
CAGE 子宮:0.36 胎盤:0 前立腺:0.27 卵巣:0.26 精巣:0.04 心臓:0.08 骨格筋:0 食道:0.26 胃:- 腸:0 結腸:0.04     肝臓:0    肺:0 膀胱:0.26 腎臓:0.98 下垂体:1.27 甲状腺:0 副腎:- 膵臓:0 乳腺:0 唾液腺:0
RNA-seq 子宮:- 胎盤:- 前立腺:0.31 卵巣:0.06 精巣:0.07 心臓:0.02 骨格筋:0 食道:- 胃:- 腸:- 結腸:0.04     肝臓:0.01        肺:0.07    膀胱:- 腎臓:0.37 下垂体:- 甲状腺:0.03 副腎:0.16 膵臓:- 乳腺:0.11 唾液腺:-